Szanowni Państwo!
Chcemy uprzejmie podziękować wszystkim Uczestnikom szkoleń, warsztatów, konferencji, które odbyły się w bieżącym roku szkolnym. Dziękujemy Dyrektorom przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i kulturowych za zamawiane szkolenia i skierowanie swoich pracowników. Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny brali Państwo tak aktywny udział w spotkaniach, wymieniając doświadczenia z różnych placówek. Jesteśmy przekonani, że poszerzyli Państwo dotychczasową wiedzę oraz zdobyli nowe przydatne umiejętności. Szczególne podziękowania kierujemy do Wykładowców – Trenerów za profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelność w przekazywaniu wiedzy.
Życzymy wspaniałych wakacji, pełnych słońca i radości.
Zespół PODN w Staszowie
 

Kolędnicy Misyjni

Temat działania: Projekt charytatywny „Kolędnicy Misyjni” zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji: Agata Bazak

Cele działania:
Głównym celem projektu była pomoc dzieciom w Syrii i w Libanie poprzez zaangażowanie się w projekt „Kolędnicy Misyjni”, zwrócenie uwagi na trudną sytuację dzieci w krajach misyjnych, które cierpią z powodu konfliktów zbrojnych, podjęcie modlitwy o pokój w świecie, zebranie funduszy na rzecz ofiar wojny.
Ponadto do celów szczegółowych należało:
- Kształtowanie postawy otwartości, opartej na empatii, życzliwości i tolerancji.
- Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
- Promocja idei wolontariatu misyjnego w społeczności szkolnej.
- Przygotowanie dzieci do podejmowania akcji charytatywnych na rzecz misji.
- Współpraca z partnerami (instytucjami, fundacjami, organizacjami).
- Zorganizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym dzieciom.

Opis działania:
Na początku realizacji przedsięwzięcia odbyło się spotkanie uczniów należących do Szkolnego Koła Misyjnego z opiekunem Koła. Podczas tego spotkania dzieci poprzez prezentację multimedialną zapoznały się z sytuacją życiową swoich rówieśników w Libanie i Syrii. Następnie zorganizowane zostały stroje i gwiazda misyjna. Kolejny etap to przydzielenie zadań poszczególnym dzieciom. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dzieci biorące udział w projekcie uczestniczyły we Mszy świętej i modlitwie o pokój na świecie, włączyły się w liturgię słowa, modlitwę powszechną i tworzyły procesję z symbolicznymi darami. Wzięły także udział w obrzędzie rozesłania kolędników i podjęły kwesty na rzecz dzieci z Libanu i Syrii na terenie parafii pw. świętego Bartłomieja. Na zakończenie projektu grupa kolędników ze Staszowa wraz z opiekunami pojechała na Jubileusz Misji do Radomyśla nad Sanem czyli wspólne spotkanie biskupa ze wszystkimi kolędnikami misyjnymi. Tam podsumowano projekt. Oprócz biskupa Krzysztofa Nitkiewicza ordynariusza diecezji sandomierskiej i biskupa seniora Edwarda Frankowskiego, był także obecny biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej, który wiele lat posługiwał na misjach. Misyjne spotkanie rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu chóru młodzieży z Ukrainy, a następnie była sprawowana Msza święta, którą sprawowali księża biskupi i kapłani przybyli z grupami misyjnymi. Na wspólnej Eucharystii dzieci z grup misyjnych usłyszały pasterskie słowo uznania za wrażliwość ich serc oraz zachętę do dalszego angażowania się w sprawy misji. Spotkanie z biskupem było też okazją, aby „przyjść z kolędą” także do niego. Podczas wspólnego spotkania dziękowano za posługę misjonarzy z diecezji sandomierskiej, modlono się za kapłanów, osoby zakonne i świeckie aktualnie posługujące na misjach oraz o nowe powołania misyjne. Na zakończenie ulicami Radomyśla wszystkie grupy przeszły w marszu ewangelizacyjnym śpiewając kolędy.

Opis uzyskanych efektów:
- Utrwalenie świadomości i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła.
- Zdynamizowanie misyjnego wymiaru Kościoła poprzez zaangażowanie uczniów w liturgię i apostolstwo.
- Rozwijanie postawy społecznej, prowadzącej do gotowości niesienia pomocy innym.
- Ukazanie młodym sytuacji życiowej ich rówieśników w Libanie i Syrii.
- Zainteresowanie problematyką misyjną.
- Przekazanie informacji o misjach w Libanie i Syrii.
- Podjęcie akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Libanu i Syrii.
- Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na wytrwałość w dążeniu do celu oraz rzetelność w podejmowaniu konkretnych zadań i bezinteresowność w działaniu.
- Promocja szkoły oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Wnioski z realizacji:
Działania w ramach projektu „Kolędnicy Misyjni” będą kontynuowane w latach następnych oraz rozszerzane o inne obszary aktywności, zgodnie z potrzebami środowiska misyjnego.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- Papieskie Dzieło Misyjne Diecezji Sandomierskiej.
- Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.
- Wydział Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej.
- Parafia pw. świętego Bartłomieja w Staszowie.

Czas/okres realizacji zadania:
Projekt realizowany był od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r.

Uzasadnienie zgłoszenia:
Jesteśmy przekonani, że każda aktywność w zakresie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwija ich zainteresowania i umiejętności. Ponadto daje możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami i instytucjami. Uważamy, że pomoc i ofiarność okazana innym odciska swoje piętno we wszystkich dziedzinach życia. Jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search