Obchody Roku Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Sejm RP zadecydował, że rok 2018 będzie rokiem Ireny Sendlerowej. Wpisując się w obchody tego roku Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży w Osieku działający przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II przygotował spektakl pt. „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”. Młodzi ludzi chcieli

w ten sposób oddać „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Biografia Ireny Sendlerowej jest piękna i heroiczna, budująca i przejmująca. Zasady, którymi kierowała się ta odważna kobieta są aktualne do dziś. Swoją działalnością dowiodła, że wszelkie podziały są sztuczne, a każdy z nas powinien kierować się miłością, tolerancją i pokorą. Przedstawienie przybliżyło pełną heroizmu biografię Ireny Sendlerowej, która wydobyła z getta prawie 2500 żydowskich dzieci. Spektakl obejrzała społeczność szkolna i mieszkańcy miasta w dniach 8. i 11. marca 2018 roku. Wzruszeni goście z pewnością będą pamiętać o postaci tak niezwykłej jaką była Irena Sendlerowa.

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search