Formularze Google – narzędzie do ankietowania i tworzenia testów online

Formularze Google – narzędzie do ankietowania i tworzenia testów online

Aplikacja Quizizz – narzędzie technologii informacyjnej pomocne w edukacji

Aplikacja Quizizz – narzędzie technologii informacyjnej pomocne w edukacji

Kurs nauki gry w szachy - podstawy

Moduł I: Podstawowe zasady gry w szachy. Moduł II: Taktyka i strategia szachowa. Moduł III: Zagadnienia metodyczne.
Kurs nauki gry w szachy - podstawy

Zadania z planimetrii w kontekście przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki

Zadania z planimetrii w kontekście przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki

Oferta form doskonalenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy do wpółpracy

Oferta form doskonalenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search