Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

treści programowe w ramach preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Oferta form doskonalenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy do wpółpracy

Oferta form doskonalenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search