Komunikacja „Bez przemocy” – czyli jak poradzić sobie w stresujących sytuacjach w relacji nauczyciel – rodzic

Komunikacja „Bez przemocy” – czyli jak poradzić sobie w stresujących sytuacjach w relacji nauczyciel – rodzic

Praktyczna praca w nowym SIO w roku 2019

Praktyczna praca w nowym SIO w roku 2019

Chmura Google w pracy nauczyciela

Chmura Google w pracy nauczyciela

Podatek VAT w jednostkach oświatowych oraz gminach i starostwach

Podatek VAT w jednostkach oświatowych oraz gminach i starostwach

Metody aktywizujące jako jeden ze sposobów wdrażania kompetencji kluczowych w szkole

Metody aktywizujące jako jeden ze sposobów wdrażania kompetencji kluczowych w szkole

Ścieżki rozwoju zawodowego –uczenie się przez całe życie

Ścieżki rozwoju zawodowego –uczenie się przez całe życie

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search