Standard bezpieczeństwa on-line w placówkach oświatowych

Standard bezpieczeństwa on-line w placówkach oświatowych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do wpółpracy

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

DYREKTOR I NAUCZYCIEL WOBEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

DYREKTOR I NAUCZYCIEL WOBEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Staszowie

28 – 200 Staszów,

ul. Koszarowa 7

tel. 15 864 27 47

biuro@podnstaszow.pl

©Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Search